Skip to main content

WATERWERKZAAMHEDEN

WATERWERKZAAMHEDEN

Rioleringen

Het aanleggen van rioleringen, het verhelpen van verstoppingen en het repareren van schade. Belangrijk werk waar wij al jarenlang ervaring mee hebben.

De verscherpte milieuwetgeving stelt steeds hogere eisen aan rioleringssystemen. De ontwikkelingen gaan door en de systemen worden steeds complexer. Regen en afvalwater moeten op de juiste wijze en zonder overlast worden afgevoerd.

Klijn Infra heeft ervaring met verschillende rioolstelsels. Daarnaast kunt u ook voor rioolrenovatie, rioolinspectie en rioolonderhoud bij ons terecht.

Waterwerken

Naast grondwerk bieden wij u ook onze service aan voor waterwerken!

Beschoeiingen en damwanden worden gebruikt om afkalving van grond langs het water te voorkomen, ze worden vaak aangelegd om tuinen langs het water te beschermen of de oevers van sloten, vijvers en kanalen te versterken. Een beschoeiing kan ook geplaatst worden als grondkering in de tuin om hoogteverschillen op te vangen. 

Klijn Infra  plaatst voor u beschoeiingen en/of damwanden vanaf het land en het water. Wij gebruiken hiervoor duurzame materialen en passen deze ook op verantwoorde wijze toe, waarmee wij rekening houden met het milieu.