Skip to main content

GRONDWERKZAAMHEDEN

GRONDWERKZAAMHEDEN

Bouwrijp maken

De eerste stap voor de start van de bouw!

Er kan pas gestart worden met de bouw wanneer de bouwgrond draagkrachtig genoeg is en de basis gelegd is voor de ondergrondse infrastructuur. Zo zal de bouwgrond in sommige gebieden voorbelast moeten worden of moet de bouwgrond geëgaliseerd worden. Daarnaast is het belangrijk dat het rioleringssysteem is aangelegd en de kabel- en leidingstroken zijn aangebracht.

Wanneer de bouwkavels bebouwd zijn, is het belangrijk dat de openbare delen van het terrein klaargemaakt worden voor definitief gebruik. 

Klijn Infra is in staat om deze werkzaamheden voor u uit te voeren.