Skip to main content

CERTIFICATEN

ONDERGRONDSE ­VUILCONTAINERS

De zorg voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden (veiligheid) en milieu (KAM) neemt een belangrijke plaats in binnen Klijn Infra B.V.

Klijn Infra beschikt al jaren over een procesgericht KAM-systeem, waarbij het streven naar continue verbetering in alle processen volgens de PDCA-systematiek
(Plan-Do-Check-Act) is geborgd.

Klijn Infra B.V. beschikt over onderstaande certificaten:

VCA* 2017/6.0

Sinds … is Klijn Infra in het bezit van het certificaat VCA **. Dit certificaat VCA* is erg belangrijk. Veiligheid loopt namelijk als een rode draad door het bedrijf. De machines zijn gekeurd, het materieel is up to date, de medewerkers dragen veiligheidskleding, het projectmanagement voert werkplekinspecties uit en de opdrachtgevers ontvangen op verzoek een V&G-plan (Veiligheids- en Gezondheidsplan). Kortom: veiligheid heeft voortdurend onze aandacht!

NEN-EN-ISO 9001:2015

ISO 9001 helpt ons aan te tonen dat wij consequent producten en diensten kunnen leveren die voldoen aan de gevraagde kwaliteit van klanten.

Sinds … is Klijn Infra in het bezit van het certificaat ISO 9001. Kwaliteit staat hoog in het vaandel. Dit wordt toegepast op alle onderdelen van het bedrijf. Van management, personeelsbeleid, uitvoering, onderhoud van de machines tot aan de administratie. Conform de norm van ISO 9001 wordt het bedrijfsproces continu getoetst. Door middel van een klanttevredenheidsformulier vragen wij onze klanten om feedback op onze dienstverlening, zodat wij onze kwaliteit kunnen blijven verbeteren. Deze certificaten worden  jaarlijks getoetst door een extern bureau.