CERTIFICERING

De zorg voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden (veiligheid) en milieu (KAM) neemt een belangrijke plaats in binnen het bedrijf van Klijn Infra B.V.

Klijn Infra beschikt al jaren over een procesgericht KAM-systeem, waarbij het streven naar continue verbetering in alle processen volgens de PDCA-systematiek (Plan-Do-Check-Act) is geborgd.

Wij zijn in het bezit van de onderstaande certificaten:

VCA* 2017/6.0

Met een VCA-certificaat legt ons bedrijf de basis om iedere dag weer veilig en gezond te werken.

NEN-EN-ISO 9001:2015

ISO 9001 helpt ons aan te tonen dat wij consequent producten en diensten kunnen leveren die voldoen aan de gevraagde kwaliteit van klanten.

BRL 7000 7001:7004

Het BRL 7000 certificaat toont aan dat wij in de uitvoering de juiste procedures en werkwijzen volgen met betrekking tot (bodem)saneringen.

CO2-prestatieladder

De CO2-prestatieladder helpt ons bij het reduceren van CO2 en kosten binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten.

Duurzame energie