top of page

Duurzaamheid

De CO2-prestatieladder is een instrument voor bedrijven om hun CO2-uitstoot in kaart te brengen en te verminderen. Het gaat om CO2 bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij het uitvoeren van projecten. Bedrijven moeten zich bezig houden met energiebesparing en efficiënt gebruik maken van materialen en duurzame energie. Daarnaast moeten deelnemers ook hun leveranciers vragen om serieus werk te maken van CO2-reductie.

Klijn Infra B.V. is zich bewust van de nut en noodzaak van duurzaam ondernemen en ziet het als haar maatschappelijke verplichting om hierbij, onder andere haar CO2-emissie te verlagen. Door het invoeren van een CO2- en energiebewust beleid met duurzame bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen verwachten wij onze CO2-emissie en energieverbruik te gaan reduceren.

SKAO
De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is verantwoordelijk voor het gebruik, de doorontwikkeling en het beheer van het certificeringschema CO2-prestatieladder. Op de website van de SKAO kunt u hier meer informatie over lezen en vindt u meer informatie over de CO2-reductie van Klijn Infra B.V.

CO2-Footprint

Een CO2-footprint is een milieumaat voor het bedrijfsleven. Elk bedrijf die hier mee bezig is maakt hiermee inzichtelijk hoeveel CO2 hun bedrijf uitstoot. Door deze footprint is eenvoudig te zien waar minder CO2 uitstoot gereduceerd kan worden. 

Om de CO2-footprint te kunnen berekenen moeten er gegevens verzameld worden over de verbruikte energie. 

Dit betekend de verbruikte hoeveelheden van o.a.: 

  • m³ gas

  • liters brandstof

  • kWh elektriciteit

Deze verbruikte hoeveelheden berekenen wij door middel van facturen van de brandstofleveranciers en de jaarrekeningen van het energiebedrijf.

Duurzaamheid: Service

CO2-prestatieladder

CO2 Emissie-Inventarisatie 2018

CO2 Emissie-Inventarisatie 2019

CO2 Emissie-
Inventarisatie 2020

Duurzaamheid: Lijst

CO2 Deelname Initiatieven 2019

CO2 Deelname Initiatieven 2020

CO2 Deelname Initiatieven 2021

Duurzaamheid: Lijst

CO2 Footprint 2018

CO2 Footprint 2019

CO2 Footprint 2020-I

CO2 Footprint 2020-II

Duurzaamheid: Lijst

Directiebeoordeling 2019

Directiebeoordeling 2020

Addendum Directieboordeling

Directiebeoordeling 2021

Duurzaamheid: Lijst

CO2 Nieuwsbrief 2019

CO2 Nieuwsbrief 2020-I

CO2 Nieuwsbrief 2020-II

CO2 Nieuwsbrief 2021-I

Duurzaamheid: Lijst

CO2 Reductie- doelstelling 2018

CO2 Reductie- doelstelling 2019

CO2 Reductie- doelstelling 2020

-

Bekijk document
Duurzaamheid: Lijst
bottom of page