Klijn Infra B.V

Grondwerken

Het bouwrijp maken van een bedrijfsterrein of het woonrijp opleveren van een perceel, Klijn Infra kan dit compleet voor u verzorgen. 

Uiteindelijk vormt het grondwerk de basis als u een (nieuwbouw) project succesvol wilt laten verlopen. 
Klijn Infra heeft ruime ervaring en alles in huis voor het uitvoeren van grondwerkzaamheden. 

Op onze website kunt u verschillende projecten bekijken die wij onlangs hebben uitgevoerd. 

Banner Klijn Beneden25